rss
email
facebook

26 март, 2012

Bye, Bye Hornet...

Последната снимка на бившия ми мотор.
От днес вече не съм негов собственик.

Довиждане Хорни!
Благодаря за емоциите!