rss
email
facebook

27 юли, 2010

Заявление за книжка - КАТ...

ИНФОРМАЦИЯТА ТУК Е ВЕЧЕ НЕВАЛИДНА!!!
Тук ще опиша възможно най-детайлно как се подава, какви номерчета се теглят, къде се ходи и така нататък. Това е с цел да помогнa на хората, които не успяват да намерят нова информация относно положението в КАТ.

Как да подадем заявление за СУМПС:
Документи:
- документ за самоличност по ЗБЛД
- карта за медицински преглед на водач на МПС
- удостоверение за завършен курс за водач на МПС, теория и практика
- Диплома за завършено основно или средно или висше образование
/оригинал и копие/
- Удостоверение за завършен курс за първична до лекарска помощ /БЧК/

Как да подадете заявление:
- Отидете НЕ по-рано от 7,00 часа сутринта пред КАТ.
- Избирате най-дясната опашка, която вероятно ще се вие доста преди входа на КАТ
- Чакате до 7,30 и се отворят вратите.
- Влизате в сградата и веднага си теглите две билетчета от машината срещу входа:
       - билетче за подаване на заявление намиращо се под категория D
       - билетче за подаване на биотелеметрични данни под категория C
       - тези две категории ще следите на информационните табла
- Чакате докато дойде вашия ред.
- На гишета с номера 34-37 подавате всички документи, а ако сте за смяна на книжка или за вписване на категория показвате старата книжка и талон за справка.
- Лелята зад гишето спокойно ще обработи информацията и ще ви подаде няколко огромни листа закрепени един за друг.
- След това се отправяте към Банката и си плащате таксата.
- Взимате всички хартии и се отправяте към гишета с номера от 21 до 25.
- Преждевременно попълвате големият преден лист с вашата снимка.
- Започва чакането за сваляне на биометрични данни, което означава, че ще ви направят снимка в една от кабинките и ще ви накарат да се подпишете върху един таблет.
- Лелката вътре спокойно обработва информацията ви и след като всичко е готово получавате талонче с датата за получаване на СУМПС.

Ето и справка, колко отнема обработката на един човек:
- Подаване на документи при гишета 34-37 - около 5 минути.
- Плащане при Банката - около 2-3 минути
- Снимка, подпис и подаване на всички документи - 5-8 минути.

Аз днес успях да подам за около 1 час и 35 минути.
Бях там в 7,15 и в 8,50 бях готов.
Успех!